På mitt sätt

Att leva med ADHD, fakta, erfarenheter och drömmar

En neuropsykiatriskt funktionsnedsättning

Jag känner mig inte hemma i orden neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Undrar om det inte vore möjligt att hitta ett ord som känns mindre kränkande. För, det känns kränkande. För alla dem som bara läser ordet och inte verkligen försöker sätta sig in i vad det innebär tänker jag att det bara kan bidra till fördomar. Infoteket om funktionshinder lyckas ändå beskriva det på ett bra sätt. Ett sätt som jag tror att många med dessa "nedsättningar" kan känna igen sig i. 

"En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person inom vissa områden har ett annorlunda fungerande jämfört med hur det är för de flesta andra. Det speciella fungerandet är medfött och kommer således att bestå under en persons hela liv. Att en persons hjärna fungerar annorlunda innebär inte nödvändigtvis något negativt, men ofta ställer det till problem i livet i sådan grad att det är meningsfullt att tala om en nedsättning i hjärnans funktioner.

En persons livssituation och erfarenheter har betydelse för i vilken grad det annorlunda fungerandet leder till en funktionsnedsättning. Det finns emellertid gott om exempel där detta annorlunda fungerande bättre beskrivs i termer av positiva personlighetsdrag. Finns en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ökar dock risken för att personen ska drabbas av psykiska problem såsom depression, ångest, tvångsneuros, fobi, utmattningssyndrom, ätstörning, sömnrubbning, missbruk och psykosomatiska besvär. Man kan förstå det som att en person har en medfödd psykisk skörhet men det behöver inte nödvändigtvis leda till psykiskt lidande. Förståelse för sitt eget fungerande och stöd från omgivningen är här faktorer som spelar in.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger problem när det gäller att rent praktiskt få vardagen att fungera. Ofta finns även bekymmer inom det sociala området. Det är vanligt med erfarenheter av missförstånd. Det är svårt att göra sig förstådd och det är svårt att förstå andra människor. I många fall har man levt en stor del av livet utan att vara medveten om att man varit belastad av en medfödd funktionsnedsättning. Den intellektuella begåvningen kan ha varit god, vilket bidragit till förvirring när det visat sig att vardagslivets krav fört med sig återkommande misslyckanden. Omgivningen har ofta missförstått ens avsikter och själv har man plågats av osäkerhet inför vad som utspelar sig mellan människor."

Eftersom jag själv ofta dras till personer med liknande personlighetsdrag, då jag tycker att de är levande och intressanta människor, känner jag många som hamnar under detta epitet. Alla jag känner är intelligenta människor, med bra jobb och bra lön. De har använt sin energi och sitt nörderi till att göra något positivt av sitt liv. 

De flesta jag känner tycker att det går åt så mycket onödig energi till att försöka vara så normala som möjligt därför är det härligt att en del företag inser att det också är en styrka som de vill ta tillvara på. Microsoft är ett av dem. De säger så här: "Människor med autism har styrkor som vi behöver på Microsoft. Varje individ är annorlunda, vissa har en fantastisk förmåga att komma ihåg information, eller tänka på detaljnivå, eller briljerar i matematik eller kodning". 

Heja de företag som ser våra styrkor!

10 Oct 2018